Educación para un mundo novo

Educacion pedagogia
978-84-8464-270-1
GALLEGO
128
215cm
150cm
BIBLIOTECA DE PEDAGOXIA
14,00 €

Entre a vintena de libros de María Montessori, "Educación para
un mundo novo" (1946) recompila as conferencias que impartiu na India, un país ao que viaxou en 1939 e onde a súa pedagoxía foi recomendada por Tagore e Gandhi. Ao pouco, Italia entrou
na II Guerra Mundial e quedou alí confinada; un tempo no que
se interesou pola etapa da infancia dos 0 aos 3 anos e impulsou
as ôCasas dos Nenosö como alternativa ás garderías.